Tandundersökning

Basundersökning i tandvården är en viktig del av att upprätthålla en god munhälsa. Genom regelbundna årliga kontroller hos oss kan tandläkarna upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede, vilket gör det lättare för oss att behandla och förebygga sjukdomar. Att hitta och behandla tandproblem i tid minskar risken för att det ska utvecklas till allvarliga tillstånd. Vid undersökning kan vi också ge dig individuella råd och verktyg för att hjälpa dig att upprätthålla en frisk mun och förhindra framtida problem. Att ta hand om din munhälsa genom regelbundna basundersökningar är viktigt för att främja ditt övergripande välmående och din hälsa.

Rulla till toppen